• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • Українською
 • English
- Реєстрація компаній, відкриття представництв іноземних компаній в Лівані
Опубліковано 26 березня 2021 року о 09:59

 

І. Відповідно до діючого законодавства, ведення бізнесу в Лівані здійснюється через наступні організаційно-правові форми:

а) Акціонерне товариство (порядок функціонування регулюється декретом-законом №304 від 24.01.1942);

б) Холдингова компанія (декрет-закон №45 від 24.01.1983);

в) Офшорна компанія (декрет-закон №46 від 24.01.1983);

г) Товариство з обмеженою відповідальністю (декрет-закон №35 від 05.08.1967);

д) Філіал/представництво іноземної компанії.

Акціонерне товариство. Передбачає можливість залучення іноземного капіталу (тобто створення на його базі спільного підприємства), однак більшість членів правління (від 3 до 12 директорів) мають бути громадянами Лівану. Вимоги:

- як мінімум 3 члени (акціонери);

- статутний капітал не менше 20 тис. дол. США, розподілений на акції;

- обов’язкове призначення професійного адвоката (з річним грошовим утриманням), аудитора від акціонерів та додаткового аудитора від комерційної суду (суддя виконує функції також головуючого в Торговому Реєстрі). Для реєстрації акціонерного товариства необхідно:

1. Виконання необхідних правових процедур:

- підготовка статуту або статей про об’єднання; засвідчення у публічного (державного) нотаріуса в окрузі, де знаходитиметься головний офіс компанії;

- проведення збору акціонерів та обрання правління;

- зібрання правління для обрання голови, головного аудитора та юридичного радника;

- підготовка та підписання головою правління комерційного листа-повідомлення;

- оплата послуг публічного нотаріуса, що становить 0,1% від статутного капіталу, 5 дол. 66 центів США за кожний посвідчений нотаріусом аркуш документу, фіксований збір - 60 дол. США

2. Внесення статутного капіталу:

- відкриття банківського рахунку та внесення на нього статутного/депозитного капіталу (необхідно надати копію статуту, протоколи установчого зібрання та першого зібрання правління, ідентифікаційні документи засновників);

- отримання банківського сертифікату про відкриття рахунку.

3. Реєстрація в Торгівельному Реєстрі (в Комерційному Суді, розташованому в окрузі, де знаходитиметься головний офіс) шляхом подання:

- заяви на реєстрацію;

- статут;

- протокол установчого зібрання;

- протокол першого засідання правління;

- комерційний лист-повідомлення;

- сертифікат банківського депозиту;

- копії ідентифікаційних документів всіх партнерів/акціонерів;

- документи про власність або оренду приміщення, де знаходитиметься головний офіс;

- запит до комерційного судді про надання додаткового аудитора.

Для виконання зазначених процедур передбачена оплата у вигляді гербового збору (166 дол. 67 центів США), реєстраційного збору (сума не визначена), муніципального збору (83 дол. 33 центи США).

4.  Реєстрація в асоціації юристів, шляхом подання документів, підтверджуючих призначення юридичного консультанта, оплати 0,1% статутного капіталу та фіксованого збору у розмірі 66 дол. 67 центів США.

5. Оплата податків в Міністерстві фінансів у розмірі 666 дол. 67 центів США та 0,3% статутного капіталу. Отримання  засвідченого міністерством свідоцтва про реєстрацію, статуту, комерційного листа-повідомлення, протоколів. Крім  того, Міністерством фінансів надається товариству податковий номер.

6. Розблокування капіталу, який був заморожений банком до завершення процедури офіційної реєстрації шляхом подання наступних документів до банківської установи, де відкрито рахунок (депозитовано статутний капітал). З цією метою подаються наступні документи:

- протокол установчого зібрання;

- протокол першого засідання правління;

- завірена копія Свідоцтва про реєстрацію;

- завірена копія статуту;

- завірена копія комерційного листа-повідомлення.

Акціонерні товариства можуть здійснювати свою діяльність у всіх сферах, водночас існують обмеження щодо іноземної участі в публічному секторі, ЗМІ, нерухомості, окремо регульованих сферах.

Оподаткування Акціонерних товариств здійснюється наступним чином:

- 17% на корпоративний прибуток (прибуток підприємств);

- 15% на прибуток, отриманий від продажу основних засобів у т.ч. акцій;

- 10% на дохід, отриманий від основного рухомого капіталу (дивіденди, оплати членам правління, прибуток від емісії додаткових акцій тощо).

Холдингова компанія.  Є спеціальним видом акціонерного товариства, з з суворо обмеженим видом дільності (на відміну від АТ), має пільговий податковий режим, не має обмежень щодо участі іноземних громадян. Діяльність холдингових компаній обмежується:

1. Купівля та абонування акцій ліванських та іноземних акціонерних товариств, а також контроль товариств з обмеженою відповідальністю.

2. Управління зазначеними підприємствами.

3. Кредитування компаній, в яких частка статутного капіталу становить не менше 20% або гарантування зазначених компаній перед третіми особами.

4. Володіння та лізинг патентів, концесій, товарних знаків.

5. Придбання рухомого або нерухомого майна, необхідного для діяльності холдингу.

Процедура реєстрації холдингової компанії є аналогічною до  акціонерного товариства.  

Оподаткування: Холдингові компанії звільнюються від податку на прибуток (у АТ - 17%) та розподілення дивідендів. Водночас, встановлюється

 - щорічний прямий податок на капітал, розмір якого варіюється від 1200 дол. США до  3333 дол. 33 центи США (залежно від розміру статутного капіталу);

- 10% на відсоткову ставку по кредитах;

- 10% на прибуток від капіталу, отриманого від продажу акцій або участі в ліванських компаніях, якими володіє менше 2 років;

- 10% на суми, отримані від оренди патентів та на захищені права;

- 5% від суми, стягнутої з плати за управління.

Товариство з обмеженою відповідальністю. Мінімальна кількість членів 3, максимальна 20. Сферою діяльності не можуть бути страхування, банківський сектор, постачання, регулярні авіаперевезення. Процедура реєстрації є аналогічною до акціонерного товариства (за виключенням необхідності проведення зібрання акціонерів та обирати правління; гербовий збір в Міністерстві фінансів становить 300 дол. США), так само як і податки, які має сплачувати ТОВ. Іноземні громадяни можуть виступати засновниками, однак встановлено обмеження щодо іноземної участі в публічному секторі, ЗМІ, нерухомості, окремо регульованих сферах.

Офшорна компанія. Має ті ж самі характеристики, що і акціонерне товариство (у питанні реєстрації), однак:

1. Членами правління та акціонери можуть бути виключно іноземні громадяни (тобто не є обов’язковою участь громадян Лівану).

2. Функціонують виключно у вільних економічних зонах.

3. Встановлюється виключний перелік сфер, де можуть здійснювати дільність.

Оподаткування:

- фіксований щорічний прибуток у розмірі 666 дол. 67 центів США;

- 15% на прибуток, отриманий від продажу основних засобів;

- податок на заробітну плату співробітників.

Філіал/представництво іноземної компанії. Іноземна компанія, яка має намір провадити діяльність має зареєструвати філіал або представництво на території Лівану. Представництво, на відміну від філіалу, не має право здійснювати комерційну діяльність, та має обмежені функції які полягають лише у просуванні (без продажу) послуг та товарів материнської компанії на ліванському ринку. У свою чергу філіал повинен мати сферу діяльності, аналогічною з материнською компанією, а також уповноважений на ведення торгівлі, а також володіння місцевими суб’єктами господарювання. Не існує обмежень щодо обов’язкового залучення громадян Лівану до діяльності зазначених юридичних осіб.  Для реєстрації необхідно:

1. Завірення наступних документів за місцем/країною реєстрації материнської компанії (Торговий Реєстр та/або публічний/державний нотаріус):

- свідоцтво про реєстрацію в іноземній країні;

- копія статуту;

- корпоративне рішення компанії;

- копія ідентифікаційних документів керівника компанії;

- документи про право власності або оренду приміщення, де знаходиться головний офіс.

2. Легалізація та переклад. Зазначені документи мають також бути завірені в дипломатичній установі Лівану в країні реєстрації материнської компанії та перекладені у офіційного перекладача на арабську.

3. Реєстрація в Міністерстві економіки та торгівлі Лівану (МЕТЛ):

- надання перекладених документів, разом з реєстраційною формою, до МЕТЛ. При цьому здійснюється сплата податкових марок (266 дол. 67 центів США), реєстраційного збору (1200 дол. США), інші платежі;

- отримання копії повідомлення-визнання від МЕТЛ;

- сплата зборів за публікацію в Official Gazette, для отримання оригіналу повідомлення-визнання  для подальшої публікації.

4. Реєстрація в Торговому Реєстрі. Вищезазначені документи, а так само копія  повідомлення-визнання від МЕТЛ та заповнена реєстраційна форма подається до Комерційного Суді, розташованому в окрузі, де знаходитиметься  представництво/філіал. Здійснюється сплата фіскальних марок (266 дол. 67 центів США) та муніціпальний збір (600 дол. США).

5. Отримання Свідоцтва про реєстрацію та податкового ідентифікаційного номеру.

Оподаткування:   15 % від прибутку та податок у 10 % на розподілення дивідендів.


Загалом процедура реєстрації комерційної структури в Лівані триває близько 15 робочих днів. Водночас, для реєстрації компанії (а так само представництва/філіалу) засновники мають надати необхідні документи та надати довіреність на ведення справ на період реєстрації місцевому адвокату. Для ведення окремих видів діяльності необхідно отримання ліцензії.


Крім зазначених організаційно-правових форм ведення господарської діяльності через юридичну особу, передбачається можливість реєстрації індивідуальної підприємницької діяльності. Для цього іноземному громадянину необхідно отримати дозвіл на проживання в Лівані (надається Службою загальної безпеки) та дозвіл на працевлаштування (надається міністерством праці). Для реєстрації індивідуального підприємництва (в Торговому Реєстрі та Міністерстві фінансів) подаються наступні документи:

- заява (імя та прізвище, громадянство, комерційна назва, сфера діяльності);

- персональні документи;

- адреса (документи про власність або оренду приміщення, де провадитиметься діяльність);

- комерційний лист-повідомлення.

Загальна сума видатків на реєстрацію складатиме близько 1 тис. дол. США.

Оподаткування: щорічний дохід 6 тис. дол. США - 4% від прибутку, 6 тис. - 16 тис. - 7%, 16 тис. - 36 тис. - 12%, 36 тис. - 69 тис. - 16%, вище 69 тис. - 21%.

У випадку, якщо щорічний дохід перевищує 100 тис. дол. США, індивідуальна особа підприємець має зареєструватись як платник ПДВ (11%)

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux