Посольство України в Ліванській Республіці

, Київ 08:53

Тарифи консульського збору

 

 

 


ТАРИФИ

консульського збору, що справляються за вчинення консульських дій

Посольством України в Ліванській Республіці

 
№ з/п Найменування консульських дій Тарифна ставка
в доларах США

в ліванських лірах

I. ПАСПОРТНІ ДІЇ
 
1 Розгляд заяви з клопотанням про  вчинення паспортної дії 25 37688
2 Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон  110 165825
3 Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон замість утраченого чи зіпсованого 160 241200
4 Оформлення уперше паспорта громадянина України для виїзду за кордон  90 135675
5 Унесення відомостей про дітей (у тому числі вклеювання фотокартки) до паспортного документа одного з батьків чи законного представника (виключно до посвідчення особи на повернення в Україну) 20 45225
6 Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну 35 30150
7 Подовження терміну дії посвідчення особи на поверення в Україну 15 52736
8 Прийняття на постійний консульський облік (крім дітей до 16 років) 30 22613
 
II. ДІЇ З ПИТАНЬ ГРОМАДЯНСТВА ТА ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ
 
1 Оформлення клопотання про набуття громадянства України за територіальним походженням 100 150750
2 Оформлення клопотання про поновлення у громадянстві України 150 226125
3 Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок усиновлення 30 45225
4 Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування 30 45225
5 Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки 30 45225
6 Оформлення клопотання про набуття громадянства України у зв'язку з перебуванням у громдянстві України одного чи обох батьків дитини 30 45225
7 Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення батьківства 30 45225
8 Розгляд клопотання про встановлення належності до громадянства України 80 120600
9 Оформлення клопотання про вихід з громадянства України 350 527625
10 Видача довідки про належність до громадянства України 10 15075
11 Видача довідки про неналежність до громадянства України 20 30150
12 Оформлення клопотання про залишення на постійне місце проживання за кордоном 150 226125
13 Прийом заяви про надання дозволу на імміграцію 400 603000
 
III. ВІЗОВІ ОПЕРАЦІЇ
 
1 Оформлення транзитної візи (B)*:  
  разової 65 97988
  дворазової 65 97988
  багаторазової 65 97988
2 Оформлення короткострокової візи (С)*:  
  разової 65 97988
  дворазової 65 97988
  багаторазової 65 97988
3 Оформлення довгострокової візи (D)*:  
  багаторазової 65 97988
* Якщо немає міжурядових угод про взаємне звільнення від сплати консульського збору
 
IV. ДІЇ З ВИТРЕБУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ
 
1 Розгляд заяви про витребування документа 20 30150
2 Видача витребуваного документа 30 45225
3 Видача витребуваного документа, засвідченого в Україні уповноваженим на те органом 60 90450
 
V. ДІЇ З ПИТАНЬ ЗАСВІДЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ
 
1 Розгляд заяви про легалізацію документу 10 15075
2 Легалізація документів фізичних осіб (за документ) 25 37688
3 Легалізація документів юридичних осіб (за документ) 200 301500
4 Видача довідки про засвідчення документа 20 30150
 
VІ. ДІЇ З РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ
 
1 Розгляд заяви щодо реєстрації акта цивільного стану (крім заяв про реєстрацію народження та смерті) 30 45225
2 Реєстрація шлюбу 100 150750
3 Реєстрація розірвання шлюбу:    
а) за взаємною згодою подружжя, яке не має неповнолітніх дітей 100 150750
б) на підставі рішення суду, якщо обоє з подружжя перебувають у першому шлюбі 100 150750
в) на підставі рішення суду, якщо один з подружжя перебуває у повторному шлюбі 150 226125
г) з особами, визнаними в установленому порядку безвісно відсутніми або недієздатними внаслідок душевної хвороби чи недоумства, або з особами, засудженими за скоєння злочину до позбавлення волі на строк не менше трьох років 30 45225
4 Реєстрація зміни імені (крім зміни в разі реєстрації шлюбу) 150 226125
5 Реєстрація повторної зміни імені, не пов'язаної з реєстрацією шлюбу 250 376875
6 Прийом заяви про внесення змін, доповнень та виправлень до запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновлення 40 60300
7 Видача свідоцтва у зв'язку зі зміною, доповненням та виправленням запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновленням 100 150750
8 Видача повторних свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану (у разі знаходження актового запису в закордонній установі) 50 75375
 
VII. НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ
 
1 Посвідчення правочинів (договори, заповіти, довіреності та ін.), крім іпотечних договорів, договорів про відчуження та заставу житлових будинків, квартир, дач, садових будинків, гаражів, земельних ділянок, іншого нерухомого майна, що знаходиться в Україні:    
а) - посвідчення договорів про відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів:    
- дітям, другому з подружжя, батькам 1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 50 дол.США  1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 75375 ліванських лір
- іншим особам 5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 400  дол.США  5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 603000 ліванських лір
б) - посвідчення інших договорів, що підлягають оцінці 1 відсоток суми договору, але не менше 20 дол.США 1 відсоток суми договору, але не менше 30150 ліванських лір
в) - посвідчення договорів поділу майна, договорів поруки та інших угод, що не підлягають оцінці 40 60300
г) - посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження майном, крім транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів, та здійснення кредитних операцій:    
- дітям, другому з подружжя, батькам 60 90450
- іншим особам 80 120600
ґ) - посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження транспортними засобами:    
- дітям, другому з подружжя, батькам 25 37688
- іншим особам 40 60300
д) - посвідчення загальних довіреностей на право користування майном, включаючи транспортні засоби Консульський збір визначається за ставками, передбаченими підпунктами "г" та "ґ" Консульський збір визначається за ставками, передбаченими підпунктами "г" та "ґ"
е) - посвідчення інших довіреностей 60 97988
є) посвідчення заповітів 30 45225
2 Ужиття заходів до охорони спадкового майна  150 226125
3 Видача свідоцтва про право на спадщину 0,5 відсотка суми спадщини, але не менше 100  дол.США  0,5 відсотка суми спадщини, але не менше  150750 ліванських лір
4 Видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя 150 226125
5 Засвідчення вірності копій (фотокопій) документів і виписок з них (за сторінку) 35 52763
6 Засвідчення вірності кожного підпису на документах, у т.ч. підпису перекладача 35 52763
7 Засвідчення справжності електронного цифрового підпису на електронних документах (за наявності технічної можливості роботи з електронними документами) 50 75375
8 Засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу (за сторінку) 50 75375
документів, пов’язаних зі смертю громадянина України 10 15075
9 Посвідчення факту, що фізична особа є живою 30 45225
10 Посвідчення факту перебування фізичної особи в певному місці 30 45225
11 Посвідчення тотожності фізичної особи з  особою, зображеною  на фотокартці 30 45225
12 Посвідчення часу пред’явлення документів 30 45225
13 Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів 0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше  25 дол.США і не більше 200 дол.США 0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше 37688 ліванських лір і не більше 301500 ліванських лір
14 Прийняття на зберігання документа  25 дол.США за кожен місяць зберігання, що почався 37688 ліванських лір за кожен місяць зберігання, що почався
15 Вчинення виконавчих написів 1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 15 дол.США і не більше 200 дол.США 1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 22613 ліванських лір  і не більше 301500 ліванських лір
16 Вчинення морських протестів 100 150750
17 Видача довідки про вчинення нотаріальної дії та заповіту (крім видачі довідки на вимогу суду, господарського суду, прокуратури, органів дізнання і слідства у зв’язку з кримінальними, цивільними або господарськими справами, що перебувають у їх провадженні) 20 30150
18 Видача дубліката нотаріально посвідченого документа 25 37688
19 Вчинення нотаріальної дії за межами дипломатичного представництва або консульської установи України, за місцем надання послуги у розмірі встановлених ставок за відповідні дії, (крім цього сплачуються витрати, пов'язані з виїздом за вчинення дії) у розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов'язані з виїздом за вчинення дії)
20 Вчинення іншої нотаріальної дії, передбаченої законодавством України 50 75375
21 Надання послуг технічного характеру (складання проектів провочинів, заяв, виготовлення копій (фотокопій) документів чи виписок з них тощо)  10 15075
 
VIII. ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ВОДНИМ ТА ПОВІТРЯНИМ ТРАНСПОРТОМ
 
1 Оформлення документа, пов’язаного з водним та повітряним судном, якщо дана дія не є нотаріальною дією (за документ) 50 75375
 
ІX. ІНШІ ДІЇ
 
1 Вчинення консульської дії з використанням засобів поштового зв’язку У розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов'язані з пересилкою документів (крім листів і довідок) заявнику рекомендованим листом або кур'єрською поштою) У розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов'язані з пересилкою документів (крім листів і довідок) заявнику рекомендованим листом або кур'єрською поштою)
2 Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї юридичними особами при наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України 200 301500
3 Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї громадянам України при наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України 100 150750
4 Учинення іншої консульської дії, передбаченої законодавством України 50 75375
       

Консульський відділ Посольства України у Ліванській Республіці
Керівник: Бойко Тетяна Миколаївна
Другий секретар з консульських питань
Адреса:

Гірський Ліван, Баабда, вул. Антуана Ель Раіса,

40268-Бейрут, Ліван

Телефон: +(961)592-19-72 (пн., вт., ср., пт. з 14.00 год. до 16.00 год.) +(961)592-16-68 - телефон гарячої лінії (виключно в разі загрози життю чи загибелі громадян України).
Факс: +(961) 592-19-74
Ел. пошта: emb_lb@mfa.gov.ua
Веб-сайт: http://lebanon.mfa.gov.ua/ua/consular-affairs/FAQ
Графік роботи:

Прийом громадян України

понеділок: з 09.00 год. до 11.00 год. (консульські дії з усіх питань*)

вівторок: з 09.00 год. до 11.00 год. (тільки з паспортних питань і ВИКЛЮЧНО за попереднім записом*);

середа: з 09.00 год. до 11.00 год. (консульські дії з усіх питань*);

четвер: з 14.00 год. до 16.00 год. (прийом громадян певних категорій – інвалідів, вагітних, тяжкохворих; надання консульсько-правових консультацій зі складних юридичних питань; з питань імміграції та оформлення постійного місця проживання за кордоном);

п’ятниця: з 09.00 год. до 11.00 год. (тільки з паспортних питань і ВИКЛЮЧНО за попереднім записом*).

* прийом з паспортних питань здійснюється ВИКЛЮЧНО за попереднім записом - понеділок, вівторок, середа, п’ятниця з 14.00 год. до 16.00 год. (05-921-972, 05-921-975).

Видача оформлених документів В И К Л Ю Ч Н О:

Понеділок, вівторок, середа, п’ятниця з 11.00 год. до 12.00 год. 

У неробочий та неприйомний час, у вихідні та святкові дні прийом громадян України проводиться в екстрених випадках: втрата паспортних документів, ДТП, смерть, арешт тощо.

Прийом іноземних громадян та осіб без громадянства

понеділок: з 09.00 год. до 11.00 год.;

середа: з 09.00 год. до 11.00 год.;

п’ятниця: з 09.00 год. до 11.00 год.

 

Межі консульського округу:

Ліванська Республіка, Сирійська Арабська Республіка

Примітки:

Бойко Тетяна Миколаївна - оформлення паспортів, посвідчень особи на повернення в Україну, консульський облік, нотаріальні дії, питання громадянства, витребування документів з України, оформлення постійного місця проживання за кордоном.

Касьянов Юрій Юрійович - візові питання, легалізація документів, засвідчення вірності копій документів, імміграція, питання усиновлення, захист прав громадян України.

Увага!

Інформацію та роз’яснення щодо переважної більшості питань, які виникають у громадян, розміщено в розділі "Консульські питання", зокрема, у підрозділі "Часті питання" http://lebanon.mfa.gov.ua/ua/consular-affairs/FAQ

 

У РАЗІ ВІДСУТНОСТІ ВІДПОВІДІ У ЦЬОМУ РОЗДІЛІ НА ВАШЕ ПИТАННЯ, ПРОСИМО ВІДВІДАТИ КОНСУЛЬСЬКИЙ ПРИЙОМ ЗГІДНО З ВИЗНАЧЕНИМ ГРАФІКОМ ДЛЯ ОТРИМАННЯ КОНСУЛЬСЬКО-ПРАВОВОЇ КОНСУЛЬТАЦІЇ

У телефонному режимі здійснюються В И К Л Ю Ч Н О:

- запис на оформлення паспортних документів,

- прийом звернень з питань організаційного характеру, зокрема, щодо прийому громадян України, які перебувають на території Сирії.

Звернення громадян також приймаються на електронну адресу emb_lb@mfa.gov.ua

Прийом громадян керівником Посольства проводиться у перший понеділок місяця з 10.00 год. до 12.00 год. (за попереднім записом).